DEĞERLİ ÇEVRE DOSTU,

Kamu yararını kurulmuş bir kurum olan TÜRÇEK, küresel çevre sorunlarının çözümüne daha fazla katkı sağlamak için çevre konusuna duyarlı kişi ve kuruluşların seçkin temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturmuştur. Danışma kurulumuzun her bir üyesi, farklı alanlarda  çevre ve doğa koruma konusunda çalışan, deneyimli, uzman ve kanaat önderliği vasfı taşıyan seçkin kişilerdir.

Danışma Kurulu oluşturulmasındaki amaç; her alanda çevre sorunlarını belirlemek, çözüm için ortak bir eylem planı oluşturmak, deneyim ve bilgileri paylaşarak, kamuoyu duyarlılığını artırmaktır.

Danışma Kurulu'nun  görüş ve önerileri, bilim ve hukuk kurulları tarafından değerlendirilir. Çıkan sonuç TÜRÇEK'in çevre ve doğa koruma hareketini  belirler..


 DAVET EDİYORUZ;

TÜRÇEK DANIŞMA KURULU'NA KATILACAK
DEĞERLİ ÇEVRE VE DOĞA DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE
GELECEĞE HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYARIZ..