Hastaneler Yeşilleniyor...


Yüzyılımızın en büyük ve küresel çevre sorunlarının başında küresel ısınma ve onun etkisiyle meydana gelen iklim değişikliği gelmektedir. Sorun, insan faaliyetleri nedeniyle atmosfere bırakılan ve KYTO protokolü gereği düşürülmesi istenen sera gazlarıdır. Bu gazların giderek artma nedenlerinden biri, enerji kaynaklı fosil yakıtlarının kullanılmasıdır. Sera etkisi yaratan bu gazlar, oksijen kaynağı ve karbon absorbe eden  okyanusların asit oranları hızla yükselmektedir. Diğer yandan ormanların da çeşitli nedenlerle giderek azalması ve yok edilmesi küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkilerini artırmaktadır.

Küresel ısınma ve onun sonucu olan iklim değişikliği, tüm canlılar için yaşamsal bir sorundur. Bu nedenle gezegende yaşayan tüm insanlara; bireylerden ülke yönetimlerine ve topluluklara kadar her türlü oluşumlara önemli görevler düşmektedir. Günlük faaliyetlerimiz nedeniyle meydana gelen karbon salınımını azaltacak ve dengeleyecek iki tür önlem alabiliriz. Bunlardan biri enerji verimliliği diğeri ise ağaçlandırmadır. Ormanların ve yeşil alanların korunması, çoğaltılması doğadaki karbon miktarını dengeleyecek ve okyanusların kirlenmesini önleyecektir.

HASTANELER YEŞİLLENİYOR

Kentler insanların en yoğun bulunduğu yaşam alanlarıdır. Çevre sorunlarının meydana geldiği yerler de buralarıdır. Ulaşım, turizm, sağlık, eğitim, sanayi, kamu/özel sektör hizmetleri ve binalar bu sorunların artmasına farklı miktarlarda etki etmektedir. Bu nedenle her sektör karbon salınımını azaltması konusunda üzerine düşeni sorumluluğu yerine getirerek küresel sorunun çözümüne doğrudan dahil olması gerekiyor.
Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık kuruluşları özellikle hastaneler; insan sağlığı için verdikleri hizmetler nedeniyle doğaya ve çevreye olumsuz etkileri de olmaktadır. Bu durum hastanelerin hem hizmet kalitesini düşürmekte, hem de faaliyetlerindeki maliyetleri doğrudan artırmaktadır. Hastaneler hem insanı, hem de doğayı tedavi eden özelliklerini bir arada yürütebilirler. Sürdürülebilir hastane yönetimlerinin bu koşulları yerine getirmesi için TÜRÇEK “Yeşil Hastaneler Ağı” projesini uygulamaya geçirmiştir.

Yeşil hastane kavramı, kaynak kullanımına alternatifler üretmek, enerjinin, suyun ve malzemenin daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek, her türlü israfın önüne geçilmesini sağlamak, çevreye duyarlı ve çevre dostu bina tasarımlarını gerçekleştirmek ve hizmet sunum sürecinde de çevre dostu olabilmektir.


YEŞİL HASTANELER AĞI NEDİR?

“Yeşil Hastaneler Ağı” mevcut hastanelerin faaliyetleri nedeniyle meydana gelen karbon ayakizlerini dengelemeleri için TÜRÇEK tarafından organize edilen bir ağaçlandırma programıdır.
Bu programa gönüllü olarak katılacak sağlık kuruluşlarında farkındalık yaratılarak, doğa dostu ve çevreyi koruyan bir yönetim ve hizmet anlayışlarının öne çıkarılması hedeflenmektedir.

“Yeşil Hastaneler Ağı” sürdürülebilir çevre sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, çevre dostu yeşil stratejilerin uygulanması, toplumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde hizmet kalitesini artıracak çevre dostu yaklaşımların benimsenmesi, hastaların, hasta yakınlarının ve toplumun bilinçlendirilmesi sağlayacaktır.


YEŞİL HASTANELER AĞINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

“Yeşil Hastaneler Ağı” TÜRÇEK’in kurumsal üyelerine verdiği bir hizmettir. Bu sisteme katılacak hastanelerin TÜRÇEK kurumsal üyesi olması gerekmektedir. Üyelikleri onaylanan hastanelerin yıllık ne kadar karbon ayakizine sebep oldukları belirlendikten sonra  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından TÜRÇEK’e tahsis edilen ağaçlandırma alanlarına fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Hastaneler bu konuda isterlerse kendi “hatıra ormanları”nı da aynı şartlar içinde gerçekleştirebileceklerdir.
TÜRÇEK bu projesiyle yılda 250 bin fidanı doğaya kazandırarak sağlık sektörünün karbon ayakizini dengelemeyi hedeflemektedir.


HEM İNSANLARI, HEM DE DOĞAYI TEDAVİ ETMEYE HAZIR MISINIZ?

“Yeşil Hastaneler Ağı” sağlık sektöründe  hastanelerin çevre etkilerini azaltarak hizmet faliyetlerindeki yüksek giderleri düşürmek ve sağlıkta daha kaliteli bir hizmetin verilmesini katkı sağlamak için oluşturulmuştur. Sektörün çevresel etkilerini en aza indirecek bir çevre yönetim sistemi olan “Yeşil Hastaneler Ağı” sağlık çalışanlarına hem iş hayatında, hem de bireysel yaşantılarında çevre dostu davranışlar kazandıracak, hasta ve hasta yakınlarını hizmet kalitesindeki memnuniyetini artıracaktır.  

Hem insanı, hem de doğayı birlikte tedavi edebiliriz. Bu konuda yapılacak uygulamaların maliyetleri neredeyse hiç yoktur. Gezegenimizin yaşanabilir koşullarını kaybetmemizin maliyeti ise karşılanamaz bir boyuttadır.

Bu yüksek maliyetlere maruz kalmadan gelin, birlikte doğayı tedavi edelim… Her fidan gelecek için bir nefestir, bir canlının yuvasıdır, beslenmesidir. Doğadaki ekosistem zincirinin kopmasına izin vermeyelim…