AKASYA GENÇLİK ZERVELERİ

AKASYA ZİRVELERİ, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu – TÜRÇEK ile Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri işbirliği ile 2002 yılında başlayarak geleneksel olarak her yıl Nisan ayında Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi. Proje ile 2008 yılına kadar 1.396 çevreci gence ulaşıldı. 3 gün süren AKASYA ZİRVELERİ boyunca çevre sorunları ve konuları ile ilgili oturumlar; Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversite kulüplerinin kendilerini tanıttıkları mini fuarlar ve tanıtım oturumları, eğlenceler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

AKASYA ZİRVELERİ’nin ana amacı, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite Kulüpleri ya da bireysel inisiyatif kanalıyla çevresel çalışmalar yapan gençleri demokratik platformlarda biraraya getirmek, genç çevrecilerin çevre politikalarında söz sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Oluşacak birlikteliklerden beklenenler ise: genç çevreciler arasındaki iletişim kopukluğunun ve çevre sorunlarının giderilmesi konusunda, güçlü lobi gruplarının ve ittifakların, çözüm üretebilmeleri için, diyalog fırsatlarının oluşturulması.

AKASYA ZİRVELERİ, bugüne kadar çevre sorunları ile ilgili çok farklı konuları ele aldı ve 2008 yılına kadar sürdü. Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu çevre – gençlik zirvesi oldu. Zirve katılımcıları içinden çevreci sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak katılan, zirvelere destek veren onlarca genç oldu. 2014 yılında TÜRÇEK kurumsal yapılanmasını ve çalışmalarını gelişen küresel sorunlara odaklayarak tekrar oluşturmaktadır. Özellikle üniversite gençliğinin ilgisini ve katılımın artıracak AKASYA ZİRVELERİ’ni tekrar başlatmak için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.
 
BM’DEN TÜRÇEK AKASYA GENÇLİĞİ’NE  TÜRKİYE’NİN “ İYİ ÖRNEK”  ÖDÜLÜ

“Türkiye’de Gençlik” üzerine yazılmakta olan 2007 Ulusal İnsani Gelişme Raporu çerçevesinde, UNDP ilk kez gençlerin yapabilirliklerini arttırmayı teşvik eden “en iyi gençlik projelerini” seçti ve ödüllendirdi.
 
Kurumumuz, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu’nun (TÜRÇEK), Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile işbirliği gerçekleştiren AKASYA Gençlik Çevre Zirveleri projesi, Birleşmiş Milletler tarafından “gençlerin gelişimine hizmet eden iyi örnekler”den biri olarak ödüllendirilmiştir.
 
BM Kalkınma Programı öncülüğünde birçok ülkede düzenli olarak yayınlanan “Ulusal İnsani Gelişme Raporları”  2007’de Türkiye’de GENÇLİK üzerine hazırlanmıştır. Rapor sürecinin en önemli noktalarından biri de gençlik alanında değişime ve gençlerin gelişimine katkı sağlamış sivil toplum kuruluşları tarafından hayata geçirilen projelerin “İyi Örnekler” olarak tespit edilmesi ve proje sahiplerinin ödüllendirilmesidir. Bu çerçevede “AKASYA Ulusal Gençlik Çevre Zirveleri” projemizin gençlerin gelişimine hizmet eden iyi örneklerden birisi olarak ödüllendirilmesine BM tarafından karar verilmiştir. Ödül 4 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen törenle kurumumuza verildi.