FİDAN BAĞIŞI


BUGÜN, BİRLİKTE HATIRA ORMANI OLUŞTURALIM...

TÜRÇEK kurulduğu 1972 yılından günümüze kadar Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özel kuruluşların ülkemizi ağaçlandırmak için gösterdikleri duyarlılığı "Hatıra Ormanı" oluşturarak destekliyoruz.

Geleceğe daha yeşil bir çevre bırakma amacımız; canlılara sığınma, beslenme ve barınma alanları yaratmak; insanlar için yeni nefes alma ve doğa ile buluşma alanları oluşturmak, küresel ısınmaya neden olan karbondioksit salınımına azaltmak, 
erozyon ile mücadeleye destek vermek, orman yangınları özellikle de yapılaşma nedeniyle kesilen ağaçlar dikkate alındığında daha bir anlam kazanıyor.

Her Fidan, Gelecek Nesillere Temiz Bir Yaşam Demektir


TÜRÇEK, yurdumuzun orman varlığının arttırılmasında halkın katılımını sağlamak, vatandaşlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığını kazandırmak, bu alışkanlığı milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde sürdürmek ve yaygınlaştırmak amacıyla erozyon kontrolu sahalarında "Hatıra Ormanlarıtesis etmektedir. Hatıra ormanları, 2000 adet fidan bedelini karşılanmak koşuluyla gerçek ve tüzel kişiler adına tesis edilmektedir. Bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere yalnızca isim hakkı verilmektedir. 
 
Faaliyet gösterdiğiniz alanlarda karbon ayakizini azaltmak için birlikte  HATIRA ORMANI oluşturalım . Yeni doğanlar için "Her çocuğa bir fidan" bağışlarınızla geleceğe yeşil bir iz bırakmaya birlikte adım atalım...

Ormanlarımızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Çünkü;
Ormanlar yaz sıcaklığını 5-8,5 °C azaltırken, kış sıcaklığını 1,6-2,8 °C artırır.
Hava kirliliğinin yaklaşık %50 si ormanlar tarafından temizlenir.
Ormanlar, zehirli gazlar ile kirli suları filtre ederek temizler.
Ormanlar, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı ve soğuğu dengeler.
Ormanlar, 50 metre genişliğindeki bir parkın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
Ormanlar, ağaçsız bir alanın 8 katı fazla humus oluşturur ve toprak canlılarının yaşamasını sağlar.

TÜRÇEK'e Yapacağınız Fidan Bağışları; 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6. fıkrası ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

TÜRÇEK FİDAN BAĞIŞI HESAP NUMARASI
T.C. Ziraat Bankası Bahariye Şubesi, Şube Kodu: 0755 Hesap Numarası: 60657-5001
IBAN No: TR86 0001 0007 5557 1606 5750 01