DEĞERLİ DOĞA DOSTU,

Kısa adı TÜRÇEK olan Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu; 1972 yılında Türkiye’nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından biri olarak İstanbul’da kurulmuştur. Giderek yoğunlaşan çevre sorunları karşısında faaliyetlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak önemli bir ihtiyaca cevap veren TÜRÇEK, 1975 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla ( Bakanlar Kurulu karar sayısı 7/11/163; Resmi Gazete yayın tarihi, 15.02.1976 ) “ Kamu Yararına Çalışan Dernek ” statüsüne alınmış, yine Bakanlar Kurulunun 7/16038 sayı ve 16.07.1978 tarihli kararıyla Dernek adında "TÜRKİYE" kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir. 1

Hedefimiz nedir ?
Hedefimiz, çevresel bozulmayı ve kirliliği önlemek, insanlar ile doğanın uyum içerisinde yaşamasını sağlamaktır.

TÜRÇEK hedeflerine ulaşmak için,
Yerel örgütlenmelerin desteklenmesine ve işbirliğine  inanır
Yerel yöneticilerle iş birliğine inanır
Halkın katılımına ve bilinçlendirilmesine inanır
Sivil Toplum kuruluşları ile diyalog ve işbirliğine inanır
GENÇlere inanır

Geçmiş Dönem Akt iviteleri (1973 – 1991)
•  İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Sempozyumu -1973
•  Endüstrinin Suları Kirletmesi Paneli – 1974
•  İstanbul Kenti Su Kaynaklarının Kirlenmekten Korunması Sempozyumu – 1975
•  Dünya Çevre Gününde Genel Değerlendirmeler Toplantısı – 1976
•  Kentlerin Çöp ve Gürültü Sorunu Sempozyumları – 1977
•  Kentlerin hava Kirliliği Sempozyumu – 1978
•  İstanbul’u Tehdit Eden Deniz Yangınları Açık Oturumu – 1979
•  Haliç Sempozyumu ve Dünya Çevre Gününün Değerlendirilmesi – 1981
•  Ege Kıyılarının Korunması Sempozyumu – 1983
•  Çevre Sorunlarının Çözümünde Ekonomik Yaklaşımlar Sempozyumu – 1983
•  Haliç’in Kurtarılmasına Yardım Sempozyumu – 1984
•  Ülke Çevre Sorunlarına Entegre Çözüm Modelleri Araştırma Sempozyumu – 1985
•  Denizlerimizin Kurtarılması Sempozyumu – 1986
•  Çernobil Radyasyon Kirliliği Sempozyumu – 1987
•  Zehirli Atıklar ve Çevre Sempozyumu – 1988
•  BM Çevre Teşkilatı STK Toplantısı – 1989 New York
•  İstanbul’un Çevre Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu – 1990
•  100 pilot okulda eğitim çalışmaları – 1991

Gerçekleştirilen Projeler

1. İç Anadolu Bölgesi’nde Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Stratejik Ortaklık Projesi: Hollanda Hükûmeti Tarım, Doğa ve Besin Kalitesi Bakanlığının BBIMATRA fonu tarafından desteklenen ve TÜRÇEK ile Wetlands İnternational tarafından yürütülen proje, yerel STK’ların kurumsal ve idari kapasitelerinin artırılmasını ve gelişen kapasiteler ile yerel STK’ların sürdürülebilir sulak alan koruma ve kullanma politikalarına katkı koymasını; doğa koruma konusunda çalışan yerel STK’ların oluşturduğu işlevsel bir İç Anadolu Federasyonu’nun kurulmasını ve federasyonun yerel, bölgesel ve ulusal politikalara katkı koymasını, katılımcı karar alma süreçlerinde yer almasını, İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren doğa koruma STK’larının sürdürülebilir sulak alan kullanımı konusunda yürüttükleri ortak proje ile iş birliği kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.
2. Boğaziçi’nden Süzülen Kuş Göçü İzleme Projesi (Haziran 2005-Ekim 2005): Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen proje TÜRÇEK Türkiye Kuş Göçlerini İzleme Takımı tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında kuş göçünün düzenli olarak kayıt altına alınması, bölge halkının bu konuda bilinçlenmesinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
3. Acarlar Longozu Model Çevre Eğitim ve Ziyaretçi Merkezi Projesi (Şubat 2005- ): UNDPSGP tarafından desteklenen ve bir yıl sürecek olan proje TÜRÇEK koordinatörlüğünde ve yerel idarenin desteğiyle yürütülmektedir. Projenin hedefi Türkiye’de çevre eğitim ve ziyaretçi merkezlerinin kurulmasına modellik edecek bir çevre eğitim ve ziyaretçi merkezinin Acarlar Longozu’nda kurulması olup 25 Haziran 2005’de UNDP’nin yetmiş beş ülke koordinatörü, GEF Genel Başkanı, UNDP Türkiye daimi temsilcisi, İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarı, Sakarya Vali Yardımcısı, Karasu Kaymakamı ve Belediye Başkan ve yerel halkın katılımlarıyla onarımı tamamlanan merkezin açılışı yapılmıştır.
4. Yeşil Adacıklar Projesi (Şubat 2005- ): TÜRÇEK kurumsal gelirleri ile desteklenen proje, ekosisteme duyarlı ağaçlandırma yolu ile doğal örtüsünü insan etkileriyle kaybetmiş alanlarda canlılar için sığınma, beslenme ve barınma alanları oluşturmayı hedeflemektedir.
5. KARDOĞA: Ulusal Doğa Koruma Ağına Doğru Karadeniz’de Doğa Koruma İş birliği Ağı Projesi (Temmuz 2004-Temmuz 2005): Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Sivil Toplumu Geliştirme Programı (AB/STGP) Yerel Sivil Girişimler Mikro Proje Programı Fonu ile desteklenen ve Temmuz 2005’de sona eren proje, TÜRÇEK’in koordinatörlüğünde ve Samsun’dan Artvin’e sekiz yerel sivil toplum kuruluşunun ortaklığında yürütülmüş ve Türkiye’nin ilk doğa koruma federasyonu olan KarDoğa Federasyonu kurulmuştur.
6. Acarlar Gölü’nün Çevresel Analizi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi Projesi (Mart 2004-Mart 2005):  İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği desteğiyle yürütülen bu proje ile Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Acarlar Gölü’nü (Adapazarı Karasu) tehdit eden çevresel problemlerinin ortaya konması, alanın sürdürülebilir kullanımı için kriterler oluşturulması ve yöre halkının alanla ilgili bilgi düzeyini arttırarak gölün korunmasının sağlanması yönünde faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda Denizköy İlköğretim Okulu’nda öğrencilere çevre eğitimi verilmiştir.
7. Sulak Alanların Korunmasını Teşvik Amaçlı Açık Hava Toplantısı (Mayıs 2003-Haziran 2003): UNDPSGP tarafından desteklenen bu çalışma bölge belediye ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleşmiştir. Çalışmanın hedefi Karadeniz’de Trabzon, Giresun, Samsun ve İstanbul’da (Terkos ve Şile) belirlenen önemli kirlilik kaynaklarının halkın desteği sağlanarak azaltılması olup 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Küçükçekmece Gölü kıyısında bir açık hava toplantısı gerçekleştirilmiştir.
8. Karadeniz’de Sıcak Noktaların Gözetimi ve Halkın Denetimi Projesi (2001-2002):  UNDPBSERP tarafından desteklenen proje ile Karadeniz’deki kirliliğe halkın ve kamuoyunun ilgisinin ve desteğinin sağlanmasını amaçlanmıştır.
9. Dünya Çevre Günü Etkinlikleri (2001-2003): Birleşmiş Milletler Çevre Programı-UNEP koordinasyonu ile manen desteklenen çalışmalar çevre ve doğa koruma konusunda halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve sektörler arası katılımcılığın geliştirilmesini hedeflemiştir.
10. Kaçkar Dağı’nda Dağ Alanları Yönetimi Projesi (1998-2000): UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından desteklenen proje ile 2/3’si dağlarla kaplı olan ülkemizde bu alanların sahip oldukları karakterlerine uygun ekolojik kullanım modelleri ortaya çıkarılmıştır.
11. Karadeniz Bülteni (1997-1999): UNDP tarafından desteklenen proje Türkiye Ulusal Karadeniz STK Forumunu hayata geçirmeyi hedeflemiştir.
12. Datça Bozburun Çevre Eğitimi Projesi (1995 -1996): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen proje Datça Bozburun Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde çevre eğitimi gerçekleştirmiş ve 1996 yılında Muğla’da düzenlenen bir panelle tamamlanmıştır.
13. Ballıkayalar Projesi (1995): Jeomorfolojik özellikleri bakımından ender görülen bir kanyon olan vadi, TÜRÇEK tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 1995 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye'nin onuncu Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

•  AKASYA Ulusal Gençlik Çevre Zirvesi – AKASYA – 1,2,3,4,5,6,7
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile TÜRÇEK Gençlik Komitesi işbirliği ile 2002 yılından beri  geleneksel olarak düzenlenen AKASYA Zirveleri’nin 4. su 22-23-24 Nisan 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Zirvede Türkiye’nin çevre politikalar, iklim değişikliği, küresel ısınma ve savaş – çevre ilişkisi ele elnımıştır. Türkiye çapından 307 gencin katılım gösterdiği zirve başarı ile tamamlanmıştır.


B.M. den Türkiye'nin Örnek Çevre ve Gençlik Projesi AKASYA'ya Ödül
Kurumumuzun TÜRÇEK ,  Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile işbirliği içerisinde düzenlemekte olduğu AKASYA Gençlik Çevre Zirveleri isimli projemiz Birleşmiş Milletler tarafından "gençlerin gelişimine hizmet eden "iyi örnekler" den biri olarak tespit edilerek ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR. BM Kalkınma Programı öncülüğünde birçok ülkede düzenli olarak yayınlanan "Ulusal insani Gelişme Raporlari" 2006 yılında Türkiye de GENÇLiK üzerine hazırlanmıştır.
 
Rapor sürecinin en önemli noktalarından biri de Gençlik alanında değişme ve gençlerin gelişimine katkı sağlamış Sivil Toplum Kuruluşları tarafindan hayata geçirilen projelerin “ iyi örnekler” olarak tespit edilmesi ve proje sahiplerinin ödüllendirilmesidir. Bu çerçevede “ AKASYA Ulusal Gençlik Çevre Zirveleri” projemiz gençlerin gelişimine hizmet eden iyi örneklerden birisi olarak ödüllendirilmesine BM tarafindan karar verilmiştir. Ödül 4 Ekim 2007 tarihinde düzenlenenen törenle kurumumuza verilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü EREC'ten Sürdürülebilir Yaşama Destek
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü EREC tarafından gerçekleştirilen, Reduce Reuse Recycle projesi 2012 yılının Eylül ayında gerçekleştirildi. Romanya’nın Gura-Humorului kentinde gerçekleşen ve tüketim alışkanlıklarının çevreye ve sosyal hayata olan etkisini ele alan projeye, Arnavutluk, Gürcistan, Moldova, Romanya, İspanya ve Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi-Eğitim ve Araştırma Kulübü katıldı.
Toplamda 32 gencin katıldığı Avrupa Birliği destekli bir Gençlik Değişimi projesinin amacı: Daha sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzına katkı sağlamaktı.

Reduce Reuse Recycle projesi tüketimin hızla arttığı dünyamızda gençlere ve yeni nesile hala bir umut olduğunu ve tüketimi azaltıp sürdürülebilir bir yaşam sağlamanın yolunun olduğunu aktarmaya çalışmıştır.  
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) olarak Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü EREC tarafından gerçekleştirilen bu gibi projelerin son derece faydalı olduğuna inanıyor.
Sürdürülebilir bir yaşam için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.  Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü EREC tarafından gerçekleştirilen, Reduce Reuse Recycle projesi'nin internet sayfası http://www.erec.boun.edu.tr/ adrenden ziyaret edilebilir.
 
DHL Global Forwarding Türkiye ve TÜRÇEK'ten Ağaçlandırma İçin Ortak Adım
DHL Global Forwarding Türkiye, istanbulluların yeşile duyduğu özlemi bir nebze de olsa gidermek ve istanbul’a nefes aldırmak amacıyla Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) ile birlikte anlamlı bir çevre projesine imza attı. İstanbul’a yeşil bir alan kazandırabilmek için Sultanbeyli Orman işletme şefliği ağaçlandırma sahasi içinde “Yeşil Adacıklar Hatıra Ormanı” oluşturdu.

Doğa için Örnek İşbirliği 


Kurumumuz ile WWF Türkiye ( Doğal Hayati Koruma Vakfi ) arasinda Acarlar Longoz Ormanının ( Karasu / Sakarya ) korunması ve ekosistemin geri kazanımını sağlamak için bir işbirliği protokolü imzalandı. Ülkemizin uluslar arası öneme sahip sulak alanlarından biri olan Acarlar Gölü için iki kuruluşun gerçekleştirdiği bu örnek protokolle, sahayı tehdit eden tüm çevresel unsurlara karşı ortak mücadele kararı alınmıştır.
Protokolle;
•    Acarlar Longozu Envanterinin Oluşturulması
•    Alanin, tehditlere karşı korunması için işbirliği
•    Acarlar Longozu Doğa Eğitim ve Ziyaretçi Merkezinin Yeniden Aktif hale getirilmesi
•    Sosyo – Ekonomik süreçler açısından Acarlar Longozu Eko-turizm projesi geliştirilmesi için ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

• Kültür ve Çevre Bakış Açısıyla Sürdürülebilir Kalkınma 
(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları  Eylem – 1, Gençlik Değişimleri)
1- 8 Mayıs 2005 tarihlerinde GAP bölgesinde yürütülen projemize Hollanda, İspanya,  Malta ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 4 ülkeden 20 genç,  Türkiye'den de 10 genç projeye dahil olmuştur. Proje kapsamında “ Sürdürülebilir Kalkınma” terimi irdelenmiş, GAP projesinin bölgeye etkileri yerinde incelenmiştir. Proje kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman illerinde çalışmalar yapılmıştır.