DEĞERLİ ÇEVRE DOSTU,

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK),  1972 yılında Türkiye’nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından biri olarak İstanbul’da kuruldu. Giderek yoğunlaşan çevre sorunları karşısında faaliyetlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak önemli bir ihtiyaca cevap veren TÜRÇEK'e 1975 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla ( Bakanlar Kurulu karar sayısı 7/11/163; Resmi Gazete yayın tarihi, 15.02.1976 ) “ Kamu Yararına Çalışan Dernek ” statüsü yine Bakanlar Kurulunun 7/16038 sayı ve 16.07.1978 tarihli kararıyla Dernek adında (TÜRKİYE ) kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir. 
  

SELÂHADDİN ÜZEL - (Kurucu Başkan)

1916 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında bugünkü İstanbul  Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendis Mektebi’nden Elektrik Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1969 yılında, Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın kuruluş fikrini ilk olarak dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli’ye açtı ve vakfın  kuruluşunda önayak olan isimler arasında yer aldı. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden bilim adamları ile Türkiye’nin ilk çevre örgütü olan “Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme  Kurumu’nu (TÜRÇEK) kurdu ve 1992 yılına kadar yönetim kurulu  başkanlığını yaptı.

Bu yönüyle Selâhaddin Üzel Türkiye’nin ilk çevre gönüllüsü ve öncüsüdür. 1992 yılında TEMA vakfı kurucuları arasında yer aldı. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Çoğunlukla vakıflar olmak üzere pek çok hayır kurumunun kuruluşuna ve yönetimine katılan ve bu kurumlara hayatı boyunca maddi ve manevi desteğini devam ettiren Selâhaddin Üzel 1996 yılında İstanbul’da vefat etti.

TÜRÇEK 1972 yılında kurulmuş ve bugüne kadar bir çok etkinlik ve proje gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sayesinde günümüzde çevre bilinci artmış, artmaktadır. Özellikle kuruluş yıllarımızdaki dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle kaydedilemeyen ve bugün bir çoğu artık aramızda olmayan pek çok mükemmel insanın hafızasında kaybolup giden anıları, görüntüleri yayımlamamız olanaksızdır.  

Aradan geçen yıllar içinde çevrenin korunmasının bir zorunluluk olduğu apaçık anlaşılmıştır. Geçmişte henüz çevre kirliliğinin açıkça görülmediği zamanlarda "doğayı" , "çevreyi " korumak için çabalayan "mükemmel insanları" saygıyla anıyoruz...