KURUCU BAŞKANIMIZ VE KURUCU ÜYELERİMİZ

SELÂHADDİN ÜZEL - (Kurucu Başkan)

1916 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında bugünkü İstanbul  Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendis Mektebi’nden Elektrik Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1969 yılında, Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın kuruluş fikrini ilk olarak dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli’ye açtı ve vakfın  kuruluşunda önayak olan isimler arasında yer aldı. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden bilim adamları ile Türkiye’nin ilk çevre örgütü olan “Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme  Kurumu’nu (TÜRÇEK) kurdu ve 1992 yılına kadar yönetim kurulu  başkanlığını yaptı.

Bu yönüyle Selâhaddin Üzel Türkiye’nin ilk çevre gönüllüsü ve öncüsüdür. 1992 yılında TEMA vakfı kurucuları arasında yer aldı. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Çoğunlukla vakıflar olmak üzere pek çok hayır kurumunun kuruluşuna ve yönetimine katılan ve bu kurumlara hayatı boyunca maddi ve manevi desteğini devam ettiren Selâhaddin Üzel 1996 yılında İstanbul’da vefat etti.

TÜRÇEK 1972 yılında kurulmuş ve bugüne kadar bir çok etkinlik ve proje gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sayesinde günümüzde çevre bilinci artmış, artmaktadır. Özellikle kuruluş yıllarımızdaki dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle kaydedilemeyen ve bugün bir çoğu artık aramızda olmayan pek çok mükemmel insanın hafızasında kaybolup giden anıları, görüntüleri yayımlamamız olanaksızdır.  

Aradan geçen yıllar içinde çevrenin korunmasının bir zorunluluk olduğu apaçık anlaşılmıştır. Geçmişte henüz çevre kirliliğinin açıkça görülmediği zamanlarda "doğayı" , "çevreyi " korumak için çabalayan "mükemmel insanları" saygıyla anıyoruz...


KURUCU ÜYELERİMİZ

Salahaddin UZEL T.C. Elekt. Y. Müh. (Kurucu Başkan)
Ragıp AÇIKBAŞ - T.C. Orman Y. Müh
Faruk AKÇER - T.C. Y.Mimar
Feridun AKOZAN - T.C. Y. Mimar Prof.
Necati ARAT - T.C. Ziraat Y. Müh
Kemal Ahmet ARU - T.C. Prof. Y. Mimar
Fahri ATABEY - T.C. Doç Dr.
Zekai BAYER - T.C. Orman Y. Müh.
Kubilay BAYSAL - T.C. İkt Fak. Doç.
Hikmet BAYŞU - T.C. Orman Y. Müh.
Enver CİNKILIÇ - T.C. İnş. Y. Müh
Kamili ÇELEBİLER - T.C. Ziraatçı
Rıdvan DEDEOĞLU - T.C. İnş. Y. Müh
Celal ERÇIKAN T.C. Doç. Dr.
Talha ERMİŞ T.C. İnşaat Mühendisi.
Fehim FIRAT T.C. Prof. Dr.
Çelik GÜLERSOY T.C. Av.
Kemal GÜNEN T.C. Orm. Y. Müh.
Burhan GÜNGÖR T.C. Av.
Kenan GÜRTAN
Suat GÜVEN T.C. Mimar
Kutlu GÜZELSU T.C. Mimar,
Salahaddin İNAL T.C. Prof. Dr.
Osman KARAGÖZ T.C. Orm. Yük. Müh.
Necmettin KASIMOĞLU T.C. Orman Yük. Müh.
Hayrettin KAYACIK T.C. Prof. Dr.
Turgut KAYNAK T.C. Orman Y. Müh.
Bekir KİTER T.C. Ziraatçi
Cihan KOÇAL T.C. Orman Y. Müh.
Salih KOLAT T.C. İktisatçı ve işletmeci,
Saffet KOZLUCA T.C. Ticaret,
Melik KÖKNEL T.C. İnş. Y. Müh.
Ahmet KURFEYZ T.C. İnş. Müteahhidi,
Aydın KÜRKÇÜOĞLU T.C. Y. Mimar
Ertuğrul NİŞEL T.C. Gemi inş. Y. Müh.
Hayati ORALKAN T.C. İnş. Y. Müh.
Gültekin OSKAT T.C. Y. Mimar,
Metin ÖZDÖNMEZ T.C. Orman Fak. Doç. Dr.
Besalet PAMAY T.C. Prof. Dr.
Fikret SAATÇİOĞLU T.C. Prof. Dr.
Orhan SAATÇİOĞLU T.C. Orman Y. Müh.
Saffettin SİLE T.C. İnş. Yük. Müh.
Ergun TANERİ T.C. Y. Mimar
Ruhi TURHAN T.C. Coğrafya
Abdullah TÜRKOĞLU T.C. Prof. Dr.
Ekrem Kadri UNAT T.C. Prof. Dr.
Feridun ÖZGÜR T.C. Prof.