Bakan İdris Güllüce’den Belediyelere ÇED Uyarısı


18-Ekim -2014 - Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile belediyeler tarafından ruhsatlandırma işlemlerinden önce Çevresel Etki Değerlendirilmesine ilişkin gerekli sorgulamaların yapılmasının önemine binaen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bir yazı gönderildi.

İçişleri Bakanlığına gönderilen yazıda son zamanlarda belediyelerce ÇED yönetmeliğine tabi olan bazı projelerde ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı almadan faaliyete başlandığı tespit edildiği vurgulandı.

ÇED süreci tamamlanmadan inşaata başlanması hem geri dönülemez çevre sorunlarına yol açmakta hem de söz konusu faaliyetlere Çevre Kanununun 20. ve 15. maddeleri gereği gerekli idari para cezaları ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanıyor. Bu durumun yol açacağı zaman ve ekonomik açıdan kayıpların ve birçok mağduriyetin önlenebilmesinde Belediyelere büyük görev düşüyor.

Bu kapsamda; ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini korumak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla ilgili Belediyelerce ruhsat vb. belgeler (özellikle yapı (inşaat) ruhsatı) düzenlenmeden önce 2872 sayılı Çevre Kanununun 10. maddesi “Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez…” hükmü gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin gerekli sorgulamanın yapılması büyük önem arz ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Kanununun yukarıda sayılan hükümlerinin titizlikle uygulanması için 13.10.2014 tarih ve 16270 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı’na belediyelere bildirilmesi için yazı gönderildi.