Akdeniz Ekoturizm Merkezi Oluyor


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Akdeniz Bölgesi için alternatif bir turizm projesi daha geliştirdi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projeyle ülkemizin tatil cenneti olan Akdeniz artık ekoturizmin de merkezi olacak.

Bölgenin Rekabet Gücü Artırılacak
Projenin tamamlanması ile Akseki-İbradı Havzasında ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ekoturizm kapsamında bir ürün olarak botanik turu oluşturulması, bölgenin doğal ve kültürel değerlerine dikkat çekilmesi, turistlere kaliteli hizmet sunulması, yöre halkının tabiat bilincinin artırılması, ulusal ve yöre ekonomisine katkı sağlanması gibi unsurlar hedefleniyor.
Ayrıca proje bölgede alternatif turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine, ulusal ve uluslararası ölçekte bölgenin markalaşmasına, çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin aktif sezon dışına yayılmasına, etkin bir tanıtım ve pazarlama ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasına, bölgenin doğal ve kültürel kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına da destek olacak.

Alternatif Turizm Olarak Botanik Turizmi
Alternatif turizmin bir seçeneği olan botanik turizmi alt yapısı olmayan, yeni yeni sınırlı sayıda küçük gruplar halinde bir turizm faaliyeti olarak yapılıyor.
Ülkemizin değerli bir tatil cenneti olan Akdeniz Bölgesi yaz mevsiminde deniz, kum ve güneş turizminde herşey dahil sistemi ile hizmet veriyor. Bu mevcut durum coğrafik, mevsimsel ve kitlesel yığılmalara sebep oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı hayata geçirdiği proje ile alternatif turizm olarak botanik turizminin alt yapısını oluşturmayı hedefliyor. Böylece turizm sektörü coğrafik, mevsimsel ve hedef kitle olarak yeni bir boyut kazanacak.

Eşsiz Güzelliklere Sahip İbradı Havzası Hak Ettiği Değere Kavuşacak
Proje alanı olarak seçilen İbradı Havzası düğmeli evleri, özgün ve bozulmamış mimari yapısı, sahil şeridine göre özellikle yaz aylarında daha serin ve kuru bir havaya sahip olması, floristik açıdan oldukça zengin olması, zengin yaban hayatı ve yüksek peyzaj değerine sahip bir yer olma özelliği taşıyor. Buna rağmen hak ettiği değeri göremeyen bu eşsiz yerin uygulamaya konulan proje ile gereken tanıtımının ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması planlanıyor.
Bitki çeşitliliği bakımından çok zengin olan Akseki ve İbradı Havzasında özellikle bitkilerde çiçeklenmenin görüldüğü ilk ve sonbahar mevsimlerinde bitki meraklıları için önemli bitki türlerine göre yürüyüş rotaları tespit edilerek, rahat yürünecek şekilde düzenlenecek, gerekli uyarı ve bilgilendirme levhaları ile donatılacak.
Böylece doğal alanlar korunurken bitki meraklıları içinde çok özel rotalar belirlenecek ve doyurucu bir ziyaret gerçekleştirmeleri sağlanmış olacak.

Bölgenin Otantik Kalmasına Katkı Sağlanacak
Yörede kendine has henüz bozulmamış diyebileceğimiz yerel mimari yapılanmada önemli bir değer olan düğmeli evlerden 2 tanesi örnek konaklama ünitesi olarak düzenlenecek. Böylece söz konusu turistik alanda hem daha fazla turistin kalmasına olanak sağlanacak hem de yöre insanına yerel mimarinin ne kadar önemli olduğu anlatılacak. Proje sayesinde bölgenin otantik kalmasına da katkı sağlanacak
Her türlü eğitim ve tanıtım çalışmaları ile bölgenin doğal ve kültürel değerlerine dikkat çekilecek. Yörenin tanıtımı ve pazarlanma faaliyetleri yapılarak ulusal ve uluslararası ölçekte markalaşmasına önemli bir destek verilecek. Böylece ulusal ve yöre ekonomisine artı bir değer sağlanmış olunacak.