ABD'de Kömür Santralı Tartışması


Amerika’da kömürle çalışan 600 enerji santralının yolaçtığı hava kirliliğini azaltacak olan yasa tasarısı tartışmalara yol açıyor. Yasayı yazmak ve uygulamakla görevli olan Çevre Koruma Dairesi daha şimdiden üç yüz bin yorum almış durumda

Batı Virginia’da yaşayan Regine Hendricks’e göre yıllardır süren kömür madenciliği hem çevreye hem de bölge halkına zarar veriyor. Regine Hendricks: “Buralardan cıva, selenyum ve zehir akıyor. Bunların bazıları sonsuza kadar akacak.”
Kirlilikten bıkan Hendricks, Washington’a durumu anlatmaya gelmiş. Virginia eyeletinden kimyacı Pamela Ellis ve ikizleri de aynı amaç için burada. İkizler kirlilik nedeniyle astım hastası olmuş: “Bunun ne kadar kötü bir durum olduğunu ben biliyorum. Gelecekte başka çocukların bunu yaşamalarını istemiyorum çünkü çevreye gereken ilgiyi göstermiyoruz.”

Kömürle çalışan enerji tesisleri ülkenin enerji ihtiyacının yüzde kırkını sağlıyor. Yasa, aynı zamanda havayı kirleten en büyük kaynak olan bu santralların kirlilik oranlarını yüzde otuz azaltmalarını ve eyaletlerin kendi planlarını geliştirmelerini öngörüyor.
Bir sanayi ve ticaret grubunun temsilcisi olan Çevre Koruma Dairesi’nden emekli Jeff Holmstead, yasa geçerse santralların kapanacağını, işsizliğin artacağını ve elektrik fiyatlarına zam geleceğini söyledi.  

Holmstead: “Öncelikle, sera gazı oranlarını azaltmamızın önemli olduğunu biliyorum ama bunun ne anlama geldiği konusunda dürüst olmalıyız. Elbette bunun bir bedeli olacak, enerji fiyatları artacak.”
Holmstead, yasanın Amerikalılar’ın bağımlı oldukları elektrik sisteminden fedaükarlık etmelerini gerektireceğini, ayrıca iklim değişikliğine yolaçan sera gazlarını azaltma çalışmalarına büyük zarar vereceğini söyledi. Daha şimdiden yasa tasarısına karşı çıkan dokuz eyalet mahkemeye başvurdu:
“Herkes yasayı anlayıp, yorumda bulunabilmek için dünyanın zamanını harcayacak ama aslında tasarının onaylanıp yürürlüğe girme olasılığı çok zayıf.”

Amerika’nın en eski ve en büyük çevre koruma örgütü Sierra Kulübü uzmanı John Coequyt bu eleştirileri daha önce de duyduğunu söylüyor. Uzmana göre, bunlar doğru değil:
“Her seferinde Çevre Koruma Dairesi ve eyaletler çevreyi koruyan, hayat kurtaran bu standartları ekonomiye zarar vermeden, sağduyulu bir şekilde uygulamaya geçirebilecekleri yolu buluyor. Bunun böyle olmaması için bir engel yok.”  
Coequyt tek bir yasanın iklim sorununa çözüm getirmeyeceğinin bilincinde olduğunu ancak bu planın önemine inandığını söylüyor:
“Yasa sayesinde karbon kirliliğinde önemli ölçüde azalma olacak; bu sayede Amerika, uluslararası alanda Çin ve diğer ülkeleri de aynı kuralları uygulama konusunda ikna etme fırsatına kavuşacak.”  
Yasanın gelecek yıl Haziran ayında son şeklini alması bekleniyor.
 
VOA