Desteklediğimiz Siteler
Çevre ve Orman Bakanlığı
Ağaçlar Net
KarDoğa Federasyonu
İçDoğa Federasyonu
MarDoğa Federasyonu
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
AKASYA Ulusal Gençlik Çevre Zirveleri
Deniz Köy
Doğa Bel
Bostancı Sahipleri Platformu
Avrupa Doğa Koruma Merkezi - ECNC
Çevreciyiz Web Portalı
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı - TÜDAV
Melek Abla Ev Yemekleri
Pansiyon Ara
Methot Araştırma
Şile Gündem

 

  Hakkımızda /  

TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME  KURUMU
( TÜRÇEK 1972 )
TURKISH ENVIRONMENTAL&WOODLANDS PROTECTION SOCIETY

Mühürdarbağı  Sk. No: 4/3 34710 – Kadıköy/ İstanbul/ TÜRKİYE
Tel: ( 216 ) 338 00 17   Fax: ( 216 ) 330 41 55   Home Page:www.turcek.org.tr 

Değerli Çevre Dostu,

Hangi yaş ve meslek grubundan olursanız olunuz, biliyor musunuz ki günlük yaşantımız sırasında çoğu kez farkında olmadan, çeşitli kaynaklı çevre kirliliklerinden sağlığımız, yaşantımız ve hatta ulusal ekonomimiz zarar görmektedir. Özellikle kentlerdeki doğal güzellikler zarar görmekte, hızla yok olmakta, ayrıca artan nüfus, gelişen sanayi ve başkaca etkenlerle bu zararlar ve çöküntüler giderek yoğunlaşmaktadır. Böylece diyebiliriz ki kirlenmiş, çirkinleşmiş, çölleşmiş ve sağlıksız çevrelerde yaşamaya itilmekteyiz.

Çağımızın bu çok sinsi fakat büyük tehlikesi karşısında dünyanın her tarafında halk kitleleri eğitilmekte, bilinçlenen vatandaşlar tarafından gerekli önlemlerin alınması için eylemler ve baskılar yapılmaktadır. Fakat ülkemizde çeşitli kaynaklı hava, su deniz, toprak kirlilikleri ve doğa tahribatı, anayasaya ve yasal müeyyidelere, ilgili kuruluşların varlığına rağmen giderek çoğalmaktadır. Devletçe konuya gereği kadar sahip çıkılmadıkça, köklü çevre koruma eğitimi ve caydırıcı cezalandırma sistemleri uygulanmadıkça, bu konularda yerel yönetimler kendilerini seçmiş olan halk kitlelerine önem verip onlarla işbirliği yapmadıkça, çevre sorunlarına ciddi çözümler beklenmemelidir.

Ne yazık ki mevcut yasalar dahi çevre sorunlarının çözümü için yetersiz kalmaktayken özellikle ekonomik gelişme adına kaynak aramak için ilk akla gelen Anayasal güvence altındaki doğal ve kültürel değerler, yani ormanlar, sit alanları, kıyılar, sulak alanları koruyan kanunlarda değişiklik yapmak olmaktadır.
Gerçekleri ortaya koyduğumuz bu olumsuz tablo karşısında bütün çevre dostlarını, çevreye sahip çıkıp korumanın, kirletenlerle, bozanlarla mücadele etmenin bir anayasal görev olduğunu da hatırlatarak,  Kurumumuzun çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz.
 

 Bize katılın birlikte güçlenelim...

 

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)
Mühürdarbağı Sokak No:6/3 Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 338 00 17 Faks: 0216 330 41 55 cevre@turcek.org.tr

© 2005 - Kaynak göstererek, buradaki yazılardan alıntı yapabilirsiniz.