Desteklediğimiz Siteler
Çevre ve Orman Bakanlığı
Ağaçlar Net
KarDoğa Federasyonu
İçDoğa Federasyonu
MarDoğa Federasyonu
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
AKASYA Ulusal Gençlik Çevre Zirveleri
Deniz Köy
Doğa Bel
Bostancı Sahipleri Platformu
Avrupa Doğa Koruma Merkezi - ECNC
Çevreciyiz Web Portalı
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı - TÜDAV
Melek Abla Ev Yemekleri
Pansiyon Ara
Methot Araştırma
Şile Gündem

 

  Bilgi Bankasi /  
Sitemizde yayımlanmak üzere  bulunduğunuz yöredeki, bölgedeki ya da bildiğiniz herhangi bir yerdeki çevre sorunlarını bize iletebilirmisiniz?
 
Bu sorunlar; ortam kirliliği (Örneğin: Karadenize dökülen katı, sıvı atıklar), tehlike altındaki türler (flora-fauna vb), madencilik, baraj yapımı nedeniyle doğal, kültürel, tarihi sit alanlarının yok olması(örn. Allioni), sanayi (Örn: Dilovasındaki kirlilik) , tarım taşımacılık gibi nedenlerle oluşan kirlilik ya da yabancı türlerin deniz ya da akarsularla ekosistemleri tehdit etmesi gibi..
Bize ileteceğiniz haberlerle Türkiye Çevre Kirliliği haritasını oluşturacağız.
Lütfen çok acil olarak bildiğiniz, duyduğunuz her türlü çevre sorununu bize iletiniz.
 iletişim:  cevre@turcek.org.tr

Dönüştürülen Lastikler

Elektronik Atık Tehlikeli ve Değerlidir

Gürültü Kirliliği

Hava Kirliliği

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği

Radyoaktif Kirlenme

Su ve Çevre

Subasar orman ekosistemlerinin karakteristikleri ve bu ekosistemlerin korunmasında karşılaşılan sorunların çözüm ilkeleri

Teknolojinin ve Sanayileşmenin Kirli Yüzü: Katı Atıklar

Toprak ve Oluşumu

ıklim değişikliği

şehir ağaçlandırmalarında ağaç türlerini bilinçli olarak kullanmıyoruz

Doğal anıt ve anıt ağaçlar

Ormanlarımızın biyoçeşitliliğini arttırmak için ölü ağaç yönetimi

Canlılar ve çevre

Hayvan Hakları Bildirgesi

Çevre kirliliği nedir?

Çevremiz

Katı Atık nasıl oluşur?

Çok kez kullanımlı malzeme: Plastikler

Küresel elektronik atık (e-atık) pazarı 2009’da 11 Milyar doları geçecek

Piller ve Çevre Kirliliği açısından değerlendirilmesi

Bir örnek üzerinden yaşamın sürdürülebilirliği (Bergama örneği-Av.Arif Ali Cangı)

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)
Mühürdarbağı Sokak No:6/3 Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 338 00 17 Faks: 0216 330 41 55 cevre@turcek.org.tr

© 2005 - Kaynak göstererek, buradaki yazılardan alıntı yapabilirsiniz.